የዕቃው ስም: የሙከራ ዕቃ
መግለጫ: የሙከራ ዕቃ
የተጫነበት ቀን: 2/12/2021 3:51:47 PM
የአቅራቢው ስልክ ቁጥር: 0900111111
ዋጋ: 25000
ዕቃው የሚገኝበት አካባቢ: አዲስ አበባ